BEST MINERAL

Constituent:

Trong 1.000 ml
FeSO4 (min): 12.000 mg
ZnSO4 (min): 12.000 mg
MgSO4 (min): 10.000 mg
CuSO4 (min): 5.000 mg
Dung môi (nước cất): vừa đủ 1.000 ml

Use

- Cung cấp một số khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tôm, cá. Giúp tôm, cá ít bị hao hụt trong quá trình nuôi.
- Giúp tôm cứng vỏ, bóng vỏ nhanh sau khi lột xác, ngừa hiện tượng cong thân đục cơ trên tôm thẻ, da màu xanh da trời trên tôm sú.

Description

- Cho ăn thường xuyên đến khi thu hoạch.
- Trộn 3 - 5 ml/kg thức ăn;
- Khi tôm lột xác, hoặc bị cong thân, đục cơ, vỏ màu xanh da trời: 10 ml/kg thức ăn.
- Có thể tạt trực tiếp xuống ao nuôi: 1 lít/ 1000-2000 m3 nước.

 

Products in this Category