AZ TREATMENT-18

Constituent:

Bacillus subtilis (min) 2 x1010 cfu/kg
Bacillus licheniformis (min) 2 x1010 cfu/kg
Bacillus pumilus (min) 2 x1010 cfu/kg
Bacillus amyloliquefaciens (min) 2 x1010 cfu/kg
Bacillus megaterium (min) 2 x 1010 cfu/kg
Tá dược (destrose) vừa đủ 1000g

Use

CÔNG DỤNG:
- Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá, xác tảo thực vật chết tích thụ đáy ao.
- Làm sạch nước và đáy ao nuôi.

Description

Hòa sản phẩm với 20 lít nước sạch, sục khí và thêm đường trắng càng tốt, sau đó tạt đều ao vào buổi sáng.
- Trước khi thả giống 2 ngày: 400gr /5,000m3
- Tháng thứ nhất: 227gr/5,000m3 định kỳ 07 ngày
- Tháng thứ hai:  227gr/ 4,000m3 định kỳ 07 ngày
- Tháng thứ ba: 227gr/ 3,000m3 định kỳ 05-07 ngày
- Tháng thứ tư: 227gr/3,000m3 định kỳ 03-05ngày
** Lưu ý: 
- Nếu thấy ao dơ bẩn, ô nhiễm nhiều, khí độc nhiều, tôm giảm ăn có thể tăng liều sử dụng.
- Nên kết hợp với vi sinh xử lý đáy  CLEAR POND - Z cách nhau 1 ngàyđể tăng hiệu quả.
- Sử dụng sản phẩm thường xuyên để, cạnh tranh và khống chế VIBRIO Parahaemolyticus gây bệnh chết sớm (EMS), và bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS).

 

Products in this Category