PST CLEAR 1

Constituent:

Chiết xuất từ cây Yucca Schidigera (min) 30%
Bacillus subtilis (min) 1x109cfu
Nitrosomonas sp (min) 1x109 cfu
Nitrobacter sp (min) 1x109cfu

Use

- Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao.
- Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Description

Hòa sản phẩm với 20 lít nước sạch, sục khí và thêm mật đường càng tốt, sau đó tạt đều ao vào buổi sáng
- Trước khi thả giống 2 ngày: 400gr cho ao 5,000m3
- Tháng thứ nhất: 227gr cho ao 5,000m3 định kỳ 07 ngày
- Tháng thứ hai:  227gr cho ao 4,000m3 định kỳ 07 ngày
- Tháng thứ ba: 227gr cho ao 3,000m3 định kỳ 05-07 ngày
- Tháng thứ tư: 227gr cho ao 3,000m3 định kỳ 03 -05ngày
** Lưu ý: 
- Nếu thấy ao dơ bẩn, ô nhiễm nhiều, khí độc nhiều, tôm giảm ăn có thể tăng liều sử dụng. Nên kết hợp với vi sinh xử lý nước PST CLEAR 2 để tăng hiệu quả.
- Sử dụng sản phẩm thường xuyên để, cạnh tranh và khống chế VIBRIO parahaemolyticus gây bệnh chết sớm (EMS), và bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS).

Products in this Category