BIO-ACID DR

Constituent:

- Citric acid (min) 110.000mg/kg
- Tartaric acid (min) 20.000mg/kg
- Sorbic acid (min) 22.000mg/kg
- Malic acid (min) 18.000mg/kg
- Fumaric acid (min) 25.500mg/kg
- Bacillus subtilis(min) 2.1 x107 cfu/kg
- Sacchromyces cerevisiae (min) 1.5 x106 cfu/kg
- Dextrose vừa đủ 1kg

Use

- Bổ sung các loại acid hữu cơ, men tiêu hóa có lợi giúp tôm, cá điều hòa pH đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa, sử dụng hệ tiêu hóa công nghiệp, giảm FCR.

Description

- Trong suốt vụ nuôi cho ăn thường xuyên ngừa bệnh: 2g/kg thức ăn.
- Tôm trong vùng dịch bệnh, ngừa bệnh EMS, phân trắng, phân lỏng: 5g/kg thức ăn.
* *Lưu ý:
- Cho ăn thường xuyên để giảm pH đường ruột nhằm đào thải Vibrio Parahaemolyticus ngừa bệnh chết sớm.
- Cho ăn thường xuyên để hạn chế thiệt hại, nên kết hợp cho ăn với BOGAMIX để tăng hiệu quả.

Products in this Category