KA

Constituent:

CuSO4.5H2O (min)    10%
Tá dược vừa đủ       100%

Email: 0989.66.44.99

Phone: nhathungcompanyltd@gmail.com

Description

Diệt ấu trùng các loại ốc đinh, hến, chem chép: 1,5kg/ 1000m3 nước.
Diệt các loại ốc đinh, hến, chem chép đã trưởng thành trong ao: 3kg KA + 20kg Saponin cho 1000m3 nước.
Diệt các loại tảo độc, rong đuôi chồn, rong nhớt: 1-2kg/1000m3 nước.
* Lưu ý
- Sử dụng 07 ngày trước khi thả tôm.

Products in this Category