LA-01

Constituent:

MgSO4.H2O (min) 350g
Al2O3 (min) 74g
K2O (min) 34g
CaO (min) 23,8g
Na2O (min) 13,5g
Fe2O3 (min) 8,9g
Tá dược vừa đủ 1000g

Use

- Lắng tụ các chất hữu cơ dơ bẩn trong nước
- Lắng các chất phù sa do trời mưa, tôm cá quậy đục, quạt nước gây đục.
- Duy trì và ổn định màu nước đẹp

Description

- Pha loãng 50-100g với 100 lít nước quậy cho tan rồi tạt trực tiếp xuống ao nuôi: 100g/1.000 m3 định kỳ 07 ngày
-Trường hợp ao bị đuc nhiều: 200g pha với 200 lít nước tạt đều cho 1000m3 
Lưu ý: Pha loãng từ từ trước khi tạt 50-100g, không nên quậy một lần.

Products in this Category