X30 premium

Constituent:

- Trong 1kg sản phẩm có chứa:
- MgSO4.H2O (min) 350g
- Al2O3 (min) 74g
- K20 (min) 34g
- CaO (min) 23,8g
- Na2O (min) 13,5g
- K2O (min) 8,9g
- CaCO3 vừa đủ 1.000g

Use

- Bổ sung nhanh chóng các chất khoáng cần thiết trong ao nuôi tôm, cá.
- Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định.

Description

- Sử dụng định kỳ 7 ngày 1 lần suốt vụ nuôi: 1kg/1000m3.
- Trị cong thân đục cơ: 2 - 3kg/1000m3. Đánh 2 đêm liên tục.
- Ngừa hiện tượng tôm mềm vỏ sau khi lột, 2 da, yếu ăn: 
   2 - 3kg/1000m3.

Products in this Category